Wyróżnienia

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2004)

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005, kontynuacja)

Nagroda Fundacji Polpharma (2005)

Stypendium Polityki (2005)

Nagroda Rektora AMG I stopnia (2004)

Nagroda Rektora AMG II stopnia (2005)

Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (2006)

Nagroda Zespołowa Rektora AMG I stopnia (2007, 2008)

Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2010)

Nagroda Zespołowa Rektora GUMed I stopnia (2010, 2012, 2015)

Nagroda Rektora GUMed za osiągnięcia organizacyjne (2010)

Nagroda Zespołowa Rektora GUMed II stopnia (2013)

Nagroda Zespołowa Rektora WUM III stopnia (2014)

Nagroda Zespołowa Rektora UM w Łodzi III stopnia (2014)

Brązowy Krzyż Zasługi – Nagroda Rektora GUMed: Za zasługi na rzecz ochrony zdrowia (2015)