Przebieg pracy naukowej

14.07.1998
Tytuł zawodowy magistra na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Chemii.

13.06.2003
Stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Chemii (specjalizacja: chemia organiczna).

01.04.2008
Stopień naukowy doktora habilitowanego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Wydział Farmaceutyczny (specjalizacja: chemia leków).

15.09.2017
Tytuł profesora nauk farmaceutycznych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Wydział Farmaceutyczny.